ويروسي بنام حزب پان ايرانيست

یازار : آزادتورك

 

ويروسها قادر نيستند به تنهايي سوخت و ساز خود را تهيه كنند بنابراين براي بقا و تكثير خود سلولهاي موجودات زنده را آلوده كرده و براي بقاي خود در مواردي موجب مرگ موجودات زنده مي شوند

در واقع گروهك نژادپرست پان ايرانيست در ميدان سياست مانند ويروس كشنده عمل مي نمايد و در عمل بقا و تكثير خود را فقط با افزايش نفرت بر عليه تركان، عربها، يهوديان و سرانجام با نابودي آنان ممكن مي داند

 

در سايت رسمي حزب پان ايرانيست ايدلوژي پان ايرانيسم بدينگونه تشريح مي شود «واژه مقدس پان ايرانيسم را نمي توان بدون نژاد باوري در ذهن متصور شد. گويي اين دو، دوقلوهاي به هم چسبيده اي هستند كه هيچ پزشك مجربي نمي تواند آن ها را از هم جدا كند و جدايي شان موجب مرگ هر دو مي شود. اما در اين ميان پاره اي از نابخردان كه پان ايرانيسم را در ميان پس مانده هاي ليبراليسم جستجو مي كنند همواره بر اين بوده اند تا اين انديشه ورجاوند را كه سابقه اش برابر سابقه تشكيل ملت ايران است،  با افكار زنگ زده خود منطبق نشان دهند. بر اين پايه " ايران برتر از همه " هم چون گذشته قصد دارد تا با ارايه اسنادي كه براي نخستين بار در اين تارنگار منتشر مي شود اثبات نمايد كه نه تنها امروز، بلكه در آغازين روزهاي نهضت و در درازاي فعاليت هاي حزبي و مكتبي، اين دو همزاد، هيچ گاه از هم جداشدني نبوده اند»

 

«تصويري كه مي بينيد، صفحه نخست روزنامه " نداي پان ايرانيسم " ارگان " حزب پان ايرانيست " در اوايل دهه سي خورشيدي است. در اين صفحه كه مهمترين نوشتارها بدان اختصاص پيدا مي كند، " كنگره عمومي نمايندگان حزب پان ايرانيست " و نيز عكسي جمعي از سروران: شهيد دكتر عاملي، محسن پزشكپور و آق بياتي چاپ شده كه با فلش قرمز رنگ به خوبي نمايان است. اما نكته جالب اين كه در همين صفحه نخست از ارگان حزب پان ايرانيست و در كنار تصوير سرور محسن پزشكپور، مقاله اي چاپ شده است با عنوان : " جهود شناسي : ماسك جنايت " . اين مقاله از سلسله مقاله هايي است با عنوان " جهود شناسي " كه به طور مرتب و در كنار ديگر مطالب نژاد باورانه در اين روزنامه و ساير روزنامه هاي پان ايرانيستي چاپ مي شد

 

اين مقاله با اين جملات آغاز مي شود

 

جنايت و فعاليت هاي تخريبي قوم پليد جهود بر هيچ كس پوشيده نيست... و كساني كه به روحيات و طرق كار اين قوم آشنا شوند بيش از پيش خود را آماده مبارزه با اين حشرات موذي و زالوهاي اجتمايي مي نمايند

 

بررسي پرچم حزب نازي و پرچم حزب پان ايرانيست

 

پرچم حزب پان ايرانيست كاملا از پرچم حزب نازي تقليد شده و فقط به جاي صليب شكسته علامت نامساوي افزوده شده كه در اصل به معناي باور به برتري‌نژاد پاك فارس بر نژادهاي ديگر در ايران است. پان ايرانيست‌ها براي دفاع از عقايد حزبي در سايت رسمي پان ايرانيست مي‌نويسند:

 

«ما آريا گرايي را قبول نداريم و همه با هر نژادي ايراني هستيم، علامت نامساوي حزب پان ايرانيست به معناي مخالف با استبداد و استعمار است.»

 

اگر پان ايرانيست‌ها موافق برابري نژادي هستند! بهتر نبود از علامت مساوي (=) در پرچم استفاده مي‌كردند؟

 

اما چرا از علامت نامساوي (≠) استفاده كردند؟ با چه كساني مساوي نيستند؟ اعراب يا ترك‌ها؟ شايد هر دو…

 

تركيب رنگ قرمز، سياه و سفيد كه مانند پرچم آلمان نازي طراحي شده، بهمراه علامت نابرابري (≠) به چه منظور است؟

 

اگر تفكر پان ايرانسم، عرب ستيز و ترك ستيز نيست، چرا در سايت رسمي پان ايرانيست مي‌نويسند:

 

«ترك‌هاي ايران بيگانه‌هاي هستند كه براي مدتي مهمان ناخوانده سرزمين آريايي ما شدند و از لحاظ نژادي فقط آذري‌ها و كرد‌ها ايراني هستند»

 

دو حزب و يك پرچم مشترك و عقايد مشابه، ثابت مي‌كند كه حزب پان ايرانيست نژادپرست مي‌باشد و در آروزي نسل كشي يهوديان، اعراب و ترك‌ها در ايران است!

 

حزب نازي آلمان به يهوديان لقب موش‌هاي كثيف را مي‌داد و در مقابل حزب پان ايرانيست به اعراب ايران و جهان القاب: «سوسمار خور، وحشي، تازي (به معني سگ صحرا و يا كنايه به چادرنشيني در بيابان‌هاي عربستان)، بي‌فرهنگ» و به ترك‌هاي ايران و جهان لقب: «ترك خر، نفهم، مغول‌زاده، بي‌ريشه» مي‌دهد!

 

پان ايرانيست نه فقط پرچم حزبي‌اش نژادپرستانه و ضد انساني است بلكه عقايد حزبي پان ايرانيسم همانند و حتي فرا‌تر از حزب نازي است! حدالقل اعضاي حزب نازي عرب ستيز، ترك ستيز و اسلام ستيز نبودند! ولي در انديشه پان ايرانيسم به دليل اينكه ۱۴۰۰ سال پيش مسلمانان به ايران حمله كردند، امروز از هموطنان عرب خود نفرت دارند و يا فقط به اين دليل كه در گذشته ترك‌ها وارد خاك ايران شدند، ترك ستيزي مي‌كنند!

 

جالب‌تر اينجاست كه هيچ دليل‌اي براي يهود ستيزي ندارند، اما بشدت از جامعه كليميان ايران نفرت دارند و در سايت‌ها و انجمن‌هاي خود تبليغ بر عليه كليميان ايران مي‌كنند.

 

سايت نازيسم از پان ايرانيست ها با لوگو حمايت ميكند

 

حزب پان ايرانيست پس از مدتي براي فريب جوانان اين مرز و بوم از رنگ سبز در پرچم حزبي استفاده كرد، هم اكنون اين حزب نژادپرست دو پرچم با رنگ قرمز و سبز دارد، كه قرمز را در مراسم رسمي درون حزبي استفاده مي‌كنند، اما پرچم سبز رنگ را براي معرفي حزب به عوام مورد استفاده قرار مي‌دهند.

 

تن‌ها ما اعضاي جدا شده از حزب پان ايرانيست، مي‌دانيم كه در پشت اين پرچم سبز رنگ چه عقايد فاشيستي و ضد انساني پنهان شده است.

 

تهيه شده توسط گروه خبري آزاد تريبون