دعوت فعالان حركت ملي براي بحث پيرامون احتمال حمله نظامي به ايران و حركت ملي آذربايجان در پالتاك

یازار : آزادتورك

بنظر كارشناسان، ايران با توليد بمب اتمي فاصله ي زيادي ندارد و فعاليت خود را در اين راستا شتاب بخشيده است بنابراين مي توان گفت مذاكره ي كشورهاي غربي با ايران بر سر برنامه اتمي نتيجه بخش نبوده است از اينرو آمريكا و اتحاديه اروپا با تحريم بانك مركزي و خريد نفت ايران قصد دارند رژيم ايران را وادار به تجديد نظر در برنامه هسته ايش نمايند بديهي است اگر تحريمهاي اقتصادي هم نتيجه بخش نبودند حمله نظامي به ايران اجتناب ناپذير خواهد بود در چنين وضعيت حساسي پرسشهاي متعددي در برابر حركت ملي آذربايجان جنوبي قرار مي گيرد كه بايد به آنها پاسخ داد به اين دليل ما از عاريف كسكين  پژوهشگر مشهور مسائل سياسي دعوت كرده ايم سخنران اتاق «تريبون آزاد» در پالتاك باشد بدين وسيله از تمامي فعالين حركت ملي آذربايجان جنوبي، احزاب وتشكلات سياسي خواستاريم  در اين بحث و گفتگو به دليل اهميتي كه دارد بطور فعال شركت كنند لازم به يادآوري است براي اداره ي اتاق محدوديت زماني در نظر گرفته نشده است و گفته هاي سخنرانان ضبط شده  و در يوتيوب قرار داده خواهد شد.

تاريخ: يكشنبه پنج فوريه ساعت ١٩ به وقت اروپاي مركزي